Servis grafičke opreme i konsalting.
Dizajn, priprema, štampa i dorada po savremenim standardima.
Više o tome
 

STRATEŠKO OPREDELJENJE ORGANIZACIJE

Neprestano podizanje nivoa kvaliteta štamparskih proizvoda

Od 2010 godine kompanija se nalazi u novom objektu